Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 67Wszystkich: 63847

Zaawansowanie prac

2017.08.11

Uprzejmie informujemy, że procedurę odszkodowawczą za przejęte nieruchomości, prowadzi Wojewoda Mazowiecki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z którym należy kontaktować się w sprawach ustalenia wartości nieruchomości.

 

2017.07.29

W związku z wydaniem decyzji ZRiD w najbliższym czasie należy spodziewać się rozpoczęcia procedury odszkodowawczej za przejęte pod inwestycję nieruchomości.

 

2017.07.28

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję znak 295/II/2017 zezwalającą na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+325,68 do km 491+267,40 - etap I” (Decyzja)

 

2017.07.12

W związku z wydaniem decyzji ZRiD w najbliższym czasie należy spodziewać się rozpoczęcia procedury odszkodowawczej za przejęte pod inwestycję nieruchomości. W załączeniu 2 broszury (Odszkodowania, Przejmowanie nieruchomości) informacyjne dotyczące przepisów i procedur przy przejmowaniu nieruchomości pod inwestycje drogowe.

 

2017.07.11

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję znak 275/II/2017 zezwalającą na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”. (Decyzja).  

  

2017.07.06

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podpisano umowę z konsorcjum firm DTŚ S. A. oraz MP-MOSTY Sp. z o. o. na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km” i Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km”. Szczegóły tu

 

2017.04.28

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOS-II.4200.17.2016.MW.5 uzgodnił o określił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”. Postanowienie tu: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-28-kwietnia-2017-znak-woos-il4200-17-2016-mw-6

 
2017.04.26

Zawiadomiono o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km”. Szczegóły na stronie internetowej Oddziału tu: http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/6b2449091eb941079905d5bbf0f42395


2017.04.21

Zawiadomiono o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”. Szczegóły na stronie internetowej Oddziału tu: http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/1a35136586969cd3191554df7b0ed903

 

2017.04.12

Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km”. Szczegóły na stronie Oddziału.

 

2017.04.06

Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym znak: 77/17/PZ.W dla cz. 3.2 dla III etapu inwestycji.

 

2017.04.05

Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:

Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”. Szczegóły na stronie Oddziału

 

2017.04.05

Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska-początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od węzła Konik (bez węzła) w km 494+905,40 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,76 – etap III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W wraz z towarzyszącym układem komunikacyjnym”

 

2017.02.08

Odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) z udziałem min. przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy oraz jednostek samorządu terytorialnego, przyjmujące rozwiązania projektowe dla etapu III inwestycji.

 

2017.01.12

Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym znak: 3/17/PZ.W dla cz. 3.1, III etapu inwestycji.

 

2016.12.30

Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym znak: 285/16/PZ.W dla cz. 3.3, III etapu inwestycji.

 

2016.11.09

Poinformowano o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego z podziałem na zadania”

 

2016.10.24 

Zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”

 

2016.09.08

Zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+329,68 do km 491+267,40 – etap I”

 

2016.09.27

Został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”

 

2016.08.25

Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym znak: 187/16/PZ.W dla II etapu inwestycji

 

2016.08.24

Nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego z podziałem na zadania - Informacja

2016.07.29

W dniu 29.07.2016 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+329,68 do km 491+267,40 – etap I”

2016.07.28

Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym znak: 169/16/PZ.W udzielającą zgody na likwidację oraz wykonanie urządzeń wodnych dla I etapu inwestycji.

 

2016.04.18

W dniu 18.04.2016 r. zatwierdzony został protokół z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa dla etapu III - Koncepcji programowej - Protokół 5


2016.04.15

Ogłoszono przetarg „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego z podziałem na zadania: Zadanie A – „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”, Zadanie B – „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.”

 

2016.03.02

Poinformowano oferentów w postępowaniu przetargowym na „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:  Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km” i  Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km o spełnieniu wymagań Zamawiającego i dopuszczeniu do dalszego udziału w postępowaniu.


2015.11.30

W dniu 30.11.2015 r. zatwierdzony został protokół z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa dla etapu I i II - Koncepcji programowej - Protokół 4


2015.10.20

W dniu 20.10.2015 r. Ministerstwo Środowiska – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych zakończył postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej” dla etapu III.


2015.10.09

W dniu 09.10.2015 r. Ministerstwo Środowiska – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych zakończył postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej” dla etapu I i II.


2015.10.08

Ogłoszono przetarg na „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:
Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”.
Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.


2015.10.07

W dniu 07.10.2015 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził „Dokumentację hydrogeologiczną” dla wszystkich trzech etapów.


2015.09

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wystąpiła do odpowiednich organów o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapu I i II.


2015.08.12

W dniu 12.08.2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa z udziałem min. przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy oraz jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzające rozwiązania projektowe dla etapu III.

 

 

2015.06.17

Złożono opracowanie pn. „Dokumentacja geologiczno – inżynierska” dla etapu III do zatwierdzenia do Ministerstwa Środowiska.

 

2015.06.09

W dniu 09.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa z udziałem min. przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy oraz jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzające rozwiązania projektowe dla etapu I i II.

 

2015.05.21

Złożono opracowanie pn. „Dokumentacja geologiczno – inżynierska” dla etapu I i II do zatwierdzenia do Ministerstwa Środowiska.

 

2015.05.15

Zakończono prace nad opracowaniem pn. „Dokumentacja geologiczno – inżynierska” dla etapu III.

 

2015.03.31

Zakończono prace nad opracowaniem pn. „Dokumentacja geologiczno – inżynierska” dla etapu I i II. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem ww. dokumentacji dla etapu III.

 

2015.01.27

Rozpoczęto prace terenowe dla potrzeb określenia warunków geologiczno – inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych

 

2014.12.30

Uzyskano decyzje Ministra Środowiska zatwierdzające projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla etapu I, II i III.

 

2014.09.18

Wykonano opracowanie pn. Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego na etapie decyzji środowiskowej. Ocena ta jest strategiczną analizą porównawczą wpływu nowej drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu na drogach.

 

2014.09.08

Zakończono prace na opracowaniem „mapy do celów projektowych dla etapu II. Trwają prace nad opracowanie mapy dla etapu III. Przewidywany termin zakończenia prac dla etapu III do 25.10.21014 r.

 

2014.08.25

Zakończono prace na opracowaniem „mapy do celów projektowych dla etapu I

 

2014.07.04

W ramach prac nad projektem wykonano i uzgodniono z Zamawiającym opracowanie pn. ”Analizy i prognozy ruchu dla etapu I, II i III.” Prognoza ruchu została wykonana metodą modelowania komputerowego ruchu. Metoda ta polega na matematycznym rozkładzie ruchu drogowego na numerycznym modelu odwzorowanej sieci rzeczywistych dróg.

 

2014.06.15

Dla potrzeb projektu w dniu 15.06.2014 r. zostały wykonane cyfrowe lotnicze zdjęcia (RBG).
Obszar dla którego wykonano zdjęcia objął teren planowanego przebiegu autostrady A2 i terenów sąsiadujących o łącznej powierzchni 2100 ha. Na podstawie wykonanych zdjęć opracowano ortofotomapę.

 

2014.04.15

Prowadzone są prace przygotowawcze polegające na prowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej, aktualizacji map do celów projektowych.