Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 67Wszystkich: 63847

Opis Projektu

Zadanie pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” –  początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”, odbywa się w oparciu o  załącznik nr 1 (pozycja 2) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przyjętego Uchwała Rady Ministrów nr 156/2015 z dnia 08.09.2015 r.

Opis Inwestycji:

Zadanie podzielono na dwa odcinki realizacyjne:

  • Odcinek I  od 489+325,68 do km 494+905,40
  • Odcinek II od 494+905,40 do km 504+094,76

w skład których wchodzą trzy etapy projektowe:

 

Etap I

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna.
Pikietaż odcinka: 489+325,68 do km 491+267,40
Odcinek od km 489+703 do km 489+853 jest odcinkiem przejściowym z przekroju o trzech pasach ruchu do przekroju o dwóch pasach ruchu.

 

Obiekty inżynierskie:

Wiadukt WD1
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi powiatowej nr 2701W nad autostradą A2 oraz drogami dojazdowymi nr 2 i 4. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 490+935,270 A2

Przejścia dla małych zwierząt i płazów

 

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

  Etap I
klasa techniczna drogi A
prędkość projektowa 120 km/h
kategoria ruchu KR7
nośność nawierzchni 115 kN/oś
szerokość jezdni

-docelowo
10,50 m (3x3,50 m), km 489+325,68 – 489+703
7,50 m (2x3,75 m ), km 489+853 – 491+267,40
10,5 (3x3,50m)
szerokość pasów awaryjnych 3,00m
szerokość poboczy gruntowych 2,5m
szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami

-docelowo
5,00 (4,00 m + 2x0,50m), km 489+325,68 – 489+703
11,00 (10,00 m + 2x0,50m), km 489+853 – 491+267,40
5,00 (4.00m+0,50m)
pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%
pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego 6,0%
skrajnia pionowa 5,00m
szerokość pasa technologicznego 3,00m

 

 

Etap II

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatów otwockiego i mińskiego, gmin Wiązowna i Halinów.
Zakres odcinka obejmuje:
od km 491+267,40 do km 494+905,40

Autostradę A2 na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jako drogę dwujezdniową o:

  • dwóch pasach ruchu szerokości 3,75 m każdy, z pasami awaryjnego postoju oraz pasem dzielącym o szerokości 11,0m wraz z opaskami.

W km 494+205,34 autostrada A2 krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 92
poprzez bezkolizyjny węzeł drogowy typu WA. Węzeł drogowy składa się z jednokierukowych dróg zbierająco-rozprowadzających ZR01P ZR02L o przekroju poprzecznym jak dla łącznicy typu P1 (jednopasowa jednokierunkowa). Łącznice węzła „Konik” zaprojektowano typu P1 jednopasowe jednokierunkowe, za wyjątkiem łącznicy L01P, którą przewidziano jako typ P2 dwupasowa jednokierunkowa.

 

Obiekty inżynierskie:

Przejście dla zwierząt średnich – PZŚ 2
Obiekt ma na celu umożliwienie migracji średnich zwierząt pod autostradą A2. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 492+300,000 A2.

Wiadukt WD-3
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 220436W nad autostradą A2 oraz drogami dojazdowymi nr 2 i 4. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 493+028,479 A2.

Kładka
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo – rowerowego nad autostradą A2, jezdniami zbierająco – rozprowadzającymi oraz łącznicami. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 493+879,075 A2.

Wiadukt WD-4
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi krajowej nr 2/92 nad autostradą A2 oraz jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi nr ZR02L i ZR01P. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 494+205,344 A2.

Przejścia dla małych zwierząt i płazów

 

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

  Etap II
klasa techniczna drogi A
prędkość projektowa 120 km/h
kategoria ruchu 120 km/h
nośność nawierzchni 115 kN/oś
szerokość jezdni
-docelowo
7,5 (2x3,75m)
10,5 (3x3,50m)
szerokość pasów awaryjnych 3,00m
szerokość poboczy gruntowych 2,5m
szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami
-docelowo
11,00m (10,00m+2x0,5m)
5,00 (4.00m+0,50m)
pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%
pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego 6,0%
skrajnia pionowa 5,00m
szerokość pasa technologicznego 3,00m

 

 

Etap III

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatów mińskiego, gmin Halinów i Dębe Wielkie.
Zakres odcinka obejmuje:
od węzła „Konik” (bez węzła) w km 494+905,40 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,76

Autostradę A2 na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jako drogę dwujezdniową o:

  • dwóch pasach ruchu szerokości 3,75 m każdy, z pasami awaryjnego postoju oraz pasem dzielącym o szerokości 11,0m wraz z opaskami.

W km ok. 497+760 w projekcie przewidziano budowę placu poboru opłat (PPO), natomiast w km ok. 501+530 oraz w km 501+590 przewidziano rezerwę terenu wraz z niezbędną infrastrukturą dla MOP (km 501+590 kierunek Warszawa) oraz MOP (501+530 kierunek Mińsk Mazowiecki).
W km ok. 495+600 w projekcie przewidziano budowę obwodu utrzymania autostrady (OUA), który posiada połączenie z autostradą A2 za pomocą dróg dojazdowych oraz węzła „Konik”.

 

Obiekty inżynierskie:

Przejscie dla pieszych PP 5
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo – rowerowego pod autostradą A2. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 495+445,000 A2.

Wiadukt autostradowy WA 6
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu autostrady A2 nad DP 4318W, linią kolejową nr 2, drogą kolejową (technologiczną) nr 220441W oraz rowem B. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 495+702,644 A2.

Wiadukt drogowy WD 6A
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi Z9 nad DP 4318W, linią kolejową nr 2, drogą kolejową (technologiczną) nr 220441W oraz rowem B. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 0+286,895 Z9.

Przejscie dla pieszych PP 6A
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo – rowerowego pod autostradą A2. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 496+535,000 A2.

Wiadukt drogowy WD 7
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi powiatowej nr 2203W nad autostradą A2 oraz drogami dojazdowymi nr 9 i 11. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 497+336,626 A2.

Wiadukt drogowy WD 7A
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 220213W nad autostradą A2 oraz drogami dojazdowymi nr 11 i 13. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 498+196,977 A2.

Wiadukt drogowy WD 8
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi wewnętrznej – ul. Długa nad autostradą A2 oraz drogami dojazdowymi nr 12 i 13. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 498+855,366 A2.

Wiadukt drogowy WD 9
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 220211W nad autostradą A2 oraz drogami dojazdowymi nr 12 i 13. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 499+788,726 A2.

Wiadukt drogowy WD 10
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi powiatowej nr 2218W nad autostradą A2 oraz drogami dojazdowymi nr 12 i 13. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 500+533,274 A2.

Wiadukt autostradowy + Przejście dla zwierząt WA+PZD 11
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu autostrady A2 nad przejściem dla dużych zwierząt. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 502+347,100 A2.

Wiadukt autostradowy WA 11A
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu autostrady A2 nad drogą gminną nr 220207W. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 502+972,000 A2.

Przejścia dla małych zwierząt i płazów

 

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

  Etap III
klasa techniczna drogi A
prędkość projektowa 120 km/h
kategoria ruchu 120 km/h
nośność nawierzchni 115 kN/oś
szerokość jezdni
-docelowo
7,5 (2x3,75m)
10,5 (3x3,50m)
szerokość pasów awaryjnych 3,00m
szerokość poboczy gruntowych 2,5m
szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami
-docelowo
11,00m (10,00m+2x0,5m)
5,00 (4.00m+0,50m)
pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%
pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego 6,0%
skrajnia pionowa 5,00m
szerokość pasa technologicznego 3,00m

 

Opis szczegółowy projektu