Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 67Wszystkich: 63847

Aktualności

 • W dniu 23 stycznia 2015 r. (piątek) godz. 17:30 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego Etap III od węzła „Konik” w km ok. 495+000 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km ok. 504+000 z udziałem inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa. Miejsce spotkania:

Urząd Gminy Dębe Wielkie
ul.Strażacka 3, Dębe Wielkie

Dodaliśmy plany sytuacyjne z rozwiązaniami projektowymi. Niniejszy materiały to wstępna koncepcja rozwiązań projektowych dla Etapu III budowy autostrady A2 obejmujący odcinek od węzła „Konik” w km ok. 495+000 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km ok. 504+000Na kolejnych etapach opracowania dokumentacji i uzgodnień przyjęte rozwiązania mogą ulec zmianie.

plakat ulotka

 • W dniu 22 stycznia 2015 r. (czwartek) godz. 17:30 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego Etap III od węzła „Konik” w km ok. 495+000 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km ok. 504+000 z udziałem inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa. Miejsce spotkania:

  Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Brzeziny 3, Halinów

  Dodaliśmy plany sytuacyjne z rozwiązaniami projektowymi. Niniejszy materiały to wstępna koncepcja rozwiązań projektowych dla Etapu III budowy autostrady A2 obejmujący odcinek od węzła „Konik” w km ok. 495+000 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km ok. 504+000Na kolejnych etapach opracowania dokumentacji i uzgodnień przyjęte rozwiązania mogą ulec zmianie.


  plakat ulotka

 • W dniu 8 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się spotkania informacyjne ws. budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
  Poniżej zamieszczono materiały prezentowane na spotkaniu informacyjny w Urzędzie Gminy Wiązowna w dniu 8.12.2014 r. i w Szkole Podstawowej w Brzezinach w dniu 11.12.2014 r.  Niniejszy materiały to wstępna koncepcja rozwiązań projektowych dla Etap I budowy autostrady A2 obejmujący odcinek od ok. km 491+100  do w km ok. 495+000 (z węzłem „Konik”). Na kolejnych etapach opracowania dokumentacji i uzgodnień przyjęte rozwiązania mogą ulec zmianie.

 Orientacja Plan Sytuacyjny

 • W dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek) godz. 17:30 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego etap II od ok. km 491+100  do w km ok. 495+000 (z węzłem „Konik”) z udziałem inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa. Miejsce spotkania:

Szkoła Podstawowa w Brzezinach
Brzeziny 3, Halinów

plakat ulotka

 • W dniu 8 grudnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego etap II od ok. km 491+100  do w km ok. 495+000 (z węzłem „Konik”) z udziałem inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa. Miejsce spotkania:

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59

plakat ulotka

 • W dniu 27 października 2014 r. odbyło się spotkanie informacyjne ws. budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
  Poniżej zamieszczono materiały prezentowane na spotkaniu informacyjny w Urzędzie Gminy Wiązowna w dniu 27.10.2014 r. Niniejszy materiały to wstępna koncepcja rozwiązań projektowych dla Etap I budowy autostrady A2 obejmujący odcinek od węzła „Lubelska” (bez węzła) km 489+403 do km ok. 491+100. Na kolejnych etapach opracowania dokumentacji i uzgodnień przyjęte rozwiązania mogą ulec zmianie.

 Orientacja Plan Sytuacyjny

 • W dniu 27 października 2014 r. (poniedziałek) godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne ws. budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego etap I od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+403 do km ok. 491+100 z udziałem inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa. Miejsce spotkania:

Urząd Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59

plakat ulotka

 

 • Terminy spotkań informacyjnych ze społeczeństwem z udziałem Inwestora: GDDKiA  o/Warszawa
  Gmina Wiązowna
  Etap I ( od km 489+403 do km 491+100) – 27.10.2014 godz. 17:00 Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59
  Etap II  (od km 491+100 do km 495+000 z węzłem Konik) – 08.12.2014 r. godz. 17:00 Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59

  Gmina Halinów
  Etap II  (od km 491+100 do km 495+000 z węzłem Konik) – 11.12.2014 r.
  Etap III  (od km 495+000 do km 504+000) – 22.01.2015 r.

  Gmina Dębe Wielkie
  Etap III  (od km 495+000 do km 504+000) – 23.01.2015 r.

 

 • W dniu 04.04.2014 r. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zawarł z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. umowę nr 26/2014 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy autostrady A2 na odcinku Węzeł "Lubelska" - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
 • W dniu 20.12.2011 r. uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki. Decyzja stała się ostateczna 02.02.2012 r.