Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 67Wszystkich: 63847

2017-5-4

2017.04.28
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOS-II.4200.17.2016.MW.5 uzgodnił o określił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”. Postanowienie tu: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-28-kwietnia-2017-znak-woos-il4200-17-2016-mw-6

 
2017.04.26
Zawiadomiono o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km”. Szczegóły na stronie internetowej Oddziału tu: http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/6b2449091eb941079905d5bbf0f42395


2017.04.21
Zawiadomiono o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”. Szczegóły na stronie internetowej Oddziału tu: http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/1a35136586969cd3191554df7b0ed903