Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 67Wszystkich: 63847

2016-9-29

Zadanie pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” –  początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”, odbywa się w oparciu o  załącznik nr 1 (pozycja 2) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przyjętego Uchwała Rady Ministrów nr 156/2015 z dnia 08.09.2015 r.

Opis Inwestycji:

Zadanie podzielono na dwa odcinki realizacyjne:

 • Odcinek I  od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+403 do km 495+000 ,
 • Odcinek II od km 495+000 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km  504+000,

w skład których wchodzą trzy etapy projektowe:

 • Etap I od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+403 do km ok. 491+100
 • Etap II od ok. km 491+100  do w km ok. 495+000 (z węzłem „Konik”).
 • Etap III od węzła „Konik” w km ok. 495+000 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km ok. 504+000.

 

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

 • klasa techniczna drogi - A,
 • prędkość projektowa - 120 km/h,
 • kategoria ruchu - KR6,
 • nośność nawierzchni - 115 kN/oś,
 • przekrój normalny:
  szerokość jezdni - 7,50 m (2 x 3,75 m)
     docelowo - 10,5 m (3 x 3,50 m),
  szerokość pasów awaryjnych - 2x3,0 m
  szerokość poboczy gruntowych- min. 2x1,25 m,
  szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami -11 m
     docelowo - 5,00 m,
  szerokość opasek - 2x0,5 m

 

 • pochylenie podłużne - max.dopuszczalne:4%
 • pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego - min. 2,5%
 • minimalna szerokość dna rowu (trapezowego)- 0,40m
 • skrajnia pionowa- 4,70m

 

Zakres podstawowych prac projektowych dla w/w inwestycji:

Długość odcinków realizacyjnych autostrady

 • Odcinek I – 5,6 km
 • Odcinek II – 9,0 km

Razem długość ok. 14,6 km 

Długości etapów projektowych autostrady:

 • Etap I – ok. 1,7 km
 • Etap II – ok. 3,9 km
 • Etap III – ok. 9,0 km

Razem długość ok. 14,6 km 

 

Węzły drogowe

 • węzeł w Starym Koniku w km 494+200 na przecięciu projektowanej autostrady z istniejącą drogą krajową nr 2 Warszawa – Mińsk Mazowiecki.

 

Miejsca obsługi podróżnych w zakresie ich podstawowej funkcjonalności

 • MOP III w Ostrowie-Kani w km 501+530, strona lewa,
 • MOP II w Ostrowie-Kani w km 501+590, strona prawa

Urządzenia migracji zwierząt

Obwód utrzymania autostrady

Stacje i punkty poboru opłat

Obiekty inżynierskie – wiadukty

 • WD-1 – w km 490+925
 • WD-3 – w km 493+020
 • WD-4 – w km 494+200
 • WA-6 -  PKP w km 495+860
 • WD-7 – w km 497+445
 • WD-8 – w km 498+850
 • WD-9 – w km 499+795
 • WD-10 – w km 500+520
 • WA-11 – w km 502+385