Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 67Wszystkich: 63847

2016-12-22

Dodano następujące zmiany

 

2016.11.09

Poinformowano o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego z podziałem na zadania”

 

2016.10.24 

Zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”

 

2016.09.08

Zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+329,68 do km 491+267,40 – etap I”

 

2016.09.27

Został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”

 

2016.08.25

Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym znak: 187/16/PZ.W dla II etapu inwestycji

 

2016.03.02

Poinformowano oferentów w postępowaniu przetargowym na „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:  Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km” i  Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km o spełnieniu wymagań Zamawiającego i dopuszczeniu do dalszego udziału w postępowaniu.